logo_shadow2
Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

  A 2012-ben alapított Coach Szövetség piaci önszabályozó szervezetként a Magyarországon kialakult coaching kultúra minél szélesebb körben történő elterjesztésére jött létre. Tiszteletben tartjuk a tagszervezetei sokszínűségét, tudását, eszközeit, és erre építve megteremtjük és fenntartjuk a tagszervezetek közötti szinergiát. Ennek érdekében a következő célokat fogalmaztuk meg:

       •  Önszabályozás
       •  Szakmai érdekképviselet
       •  Szakmai alapokon és tudásbázison nyugvó minőségbiztosítás és fejlesztés
       •  Coaching piacfejlesztés és igényteremtés

  Célunk, hogy a magyarországi coach szakemberek számára egyértelmű és széles körben elfogadott szakmai és etikai irányelveket alakítsunk ki, valamint a megbízói oldal (vállalatok, HR szakemberek, ügyfelek) számára konszenzusos alapon kidolgozott támpont-rendszert biztosítsunk saját coachuk kiválasztására.

Stefany-Tóth Judit elnök.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGJAINK:

      •  CoachOK Szakmai Szövetség
      •  Etalon Coaching Társaság
      •  Európai Coaching Szövetség Egyesület
      •  Európai Mentroing és Coaching Szervezet Magyarországi Egyesülete
      •  ICF Magyar Tagozata Egyesület
      •  Magyar Coach Egyesület
      •  Magyar Csoportdinamikai és Szervezetdinamikai Egyesület
      •  Magyar Gestalt Egyesület
      •  Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága
      •  Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és Szervezetek Egyesülete
      •  Professzionális Coaching Egyesület
      •  Üzleti Coach Közhasznú Egyesület

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Történetünk:

  2011 elején kezdődött a szervezetbe tömörülő magyarországi coachok többségét képviselő szakmai szervezetek párbeszéde, amely közös érdekünkre: a hazai coaching szakma minőségbiztosítására, kereteinek tisztázására épül.

  2011 őszén az Európai Únió befogadta a „Code of Conduct for Coaches and Mentors” (Szakmai Kódex Coachok és Mentorok számára) dokumentumot, amely a két legnagyobb nemzetközi coaching szervezet, az IFC és EMCC által több év alatt kifejlesztett szakmai és etikai keretrendszer. Ez alapján a coaching szakma felkerült az önszabályozási joggal rendelkező szakmák hivatalos EU adatbázisába.

  A Szövetséget megalapító hat szervezet 2011 novemberében aláírta az EU-ban érvényes „Code of Conduct”-ra épülő Coach Szakmai Kódexet, hogy létrejöjjön egy önszabályozásra épülő szakmai és etikai követelményrendszer, azon irányelvek gyűjteménye, amelyek feladata biztosítani, hogy a coachok szakszerűen és etikusan járjanak el hivatásuk gyakorlása során. A Kódex nem csupán a szolgáltatás nyújtásához szükséges kompetenciákat, illetve a szakmai képzéssel kapcsolatos elvárásokat fogalmazza meg, hanem a folyamatos szakmai fejlődés szükségességét, és a szakma etikai normáit is magába foglalja.

  2012-ben megalapítottuk a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségét, fórumot biztosítva a szakmai egyeztetésekre, a közös gondolkodásra, a minőségbiztosítás konszenzuson alapuló kidolgozására és széleskörű alkalmazására. Első eredményünk a közös Etikai Kódex kidolgozása volt. Egyik legfontosabb célunk a szakma és a piaci környezet számára egyaránt elfogadható és iránymutató minősítési rendszer alapjainak megteremtése. Létrehoztuk a honlapunkon található Minősített coachok szaknévsorát, amelybe kizárólag olyan coach szakemberek kapnak felvételt, akik megfelelnek a Szövetség által előírt szakmai-minőségi követelményeknek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Háttér:

  A coaching szakmai és etikai követelményrendszerének egységes keretbe foglalása mára elengedhetetlenné vált hazánkban is. A mintegy húsz éves történetre visszatekintő szakma Magyarországon csupán 5-6 éve vált széles körben ismertté. A kereslet növekedésével párhuzamosan rohamosan nő a coachok száma is. A Magyarországon dolgozó coachok átlagosan néhány év tapasztalattal rendelkeznek, s csak kis részük dolgozik 5 évnél hosszabb ideje e területen. A szakma magas színvonalának biztosítása komoly nehézséget jelent, hiszen (ön)szabályozás híján jelenleg még a szakmai képzésen való részvétel sem feltétele annak, hogy valaki coachként tevékenykedhessen. Számos coach képzés indul, színes a paletta mind a képzések időtartamát, mind az oktatók gyakorlati tapasztalatát illetően, miközben a coaching szervezetek egybehangzó véleménye szerint ideális esetben legalább 100 órányi, gyakorlatorientált képzésre lenne szükség ahhoz, hogy valaki coachként kezdhessen dolgozni. A Szövetség egyik küldetése, hogy mind a legalább 100 órás coaching-specifikus alapképzések nélkülözhetetlenségét, mind a már coachként dolgozók folyamatos továbbtanulásának, önismereti fejlődésének fontosságát hirdesse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CoachOk-Szakmai-Szövetség-minősítési-követelményeinek-rendszere

European-Coaching-Association-minősítési-követelményeinek-rendszere.pdf

European-Mentroing-and-Coaching-Council-minősítési-követelményeinek-rendszere.pdf

International-Coach-Federation-minősítési-követelményeinek-rendszere.pdf

Magyar-Szupervizorok-es-Szupervizor-Coachok-Társasága-követelményeinek-rendszere.pdf